Enköping utvecklas när människor möts.


     


Nyheter

Vad skiljer sig från tidigare år?

#1 Ny entré! Vi har vänt på mässhallen så ingången blir från parkeringen.


#2 Då entrén flyttas, så gör även uteområdet detsamma. 


#3 Café och scen flyttar till mitten av mässhallen och blir en naturlig mötesplats mitt i mässan.#4 Mat kommer att serveras i Food Court på uteområdet.


1111
1139