Enköping utvecklas när människor möts.

Årets Monter - Enköpingsmässan

EnköpingsExpo har som ambition att utveckla Enköpingsmässan där utställarnas resultat av ett mässdeltagande blir så bra som möjligt, samt att vi vill ge besökarna den bästa besöksupplevelsen. Värdet i att ha en bra monter, ett bra budskap, engagerad personal samt leverera ett bra genomförande ska inte underskattas.

Som ett led i detta genomför EnköpingsExpo två mässutbildningar med syfte att lyfta fram vikten av noggrann planering, professionellt genomförande och snabb uppföljning. Utbildningarna är kostnadsfria och genomförs under första kvartalet varje år. Inbjudan skickas till alla som tills dess bokat en monter.


Vårt fokus kring detta arbete ligger i linje med vår vision för Enköpingsmässan:

"Enköpingsmässan ska ge besökarna den bästa upplevelsen, 

samtidigt som utställarna ska erbjudas den bästa mötesplatsen"

 

Därför känns det helt naturligt att vi inför 2016-års mässa instiftade ett pris för Årets Monter!

 

Vinnaren utses genom att samtliga utställare får en möjlighet att lägga varsin röst samt att vi har en jury. 

 

Vinnaren får, förutom den stora äran, ett vackert vandringspris som får lånas till nästa års mässa samt ett diplom.


Prisutdelningen sker på fredagskvällens AfterMäss.

 

De kriterier som juryn och de som röstar ska bedöma är:

 

·        Monterns design och utförande

·        Monterns koppling till varan eller tjänsten

·        Monterpersonalens agerande


Vinnare:

2016 - Svensk Fastighetsförmedling

2017 - Apoket Hjärtat

2018 - Sveafastigheter Bostad

2019 - Svensk Fastighetsförmedling
  Svensk Fastighetsförmedling tog emot priset på CINEMA 2019!

1012
1095
1110