Enköping utvecklas när människor möts.


     


Årets monter - Håbomässan

EnköpingsExpo har som ambition att utveckla Håbomässan där utställarnas resultat av ett mässdeltagande blir så bra som möjligt.

Som ett led i detta genomför EnköpingsExpo två mässutbildningar inför varje mässa med syfte att lyfta fram vikten av noggrann planering, professionellt genomförande och snabb uppföljning. Utbildningarna är kostnadsfria för de som bokat monter. Inbjudan skickas till alla som tills dess bokat en monter.


Vårt fokus kring detta arbete ligger i linje med vår vision för Håbomässan:

"Håbomässan ska ge besökarna den bästa upplevelsen, 

samtidigt som utställarna ska erbjudas den bästa mötesplatsen"

 

Därför känns det helt naturligt att vi instiftar ett pris för Årets Monter!

 

Vinnaren utses av en jury bestående av personal från EnköpingsExpo och delar av våra Samarbetspartners.


De kriterier som juryn och de som röstar ska bedöma är:

 

·        Monterns design och utförande

·        Monterns koppling till varan eller tjänsten

·        Monterpersonalens agerande

 

Vinnaren får, förutom den stora äran, ett vackert vandringspris som får lånas till nästa års mässa samt ett diplom och blommor.


Prisutdelningen sker på fredagskvällens AfterMäss, eller om vinnaren inte är på plats, från scenen i mässhallen på lördagen.


Vinnare 2017 - BålstaDoktorn

Vinnare 2018 - Färg & Badrumshörnan i Bålsta1111
1114
1125