Enköping utvecklas när människor möts.

Enköpingsmässan 2020

P.g.a. den rådande pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på max 50 personer på sammankomster ställer EnköpingsExpo in Enköpingsmässan 2020.

Vi tar nya tag 2021 den 16-17 april håller vi vår 9:e mässa med hopp om att den går att genomföra. Vi tycker givetvis att detta är ett mycket tråkigt besked att ge våra utställare och besökare som har sett framemot Enköpings största enskilda arrangemang över två dagar.

1012