Enköping utvecklas när människor möts.

Enköpingsmässan – Food court

2020 kommer vi på Enköpingsmässan att ha ett Food court område likt de senaste två åren.

Food court området kommer också bestå tält med  sittplatser i form av bänkar och bord som Enköpingsmässan tillhandahåller. 
1012
1092
1133