Enköping utvecklas när människor möts.


     


Håbomässan

Det blir ingen Håbomässan 2020

Vi på EnköpingsExpo har haft ambitionen att Håbomässan skulle ge besökarna och utställarna den bästa upplevelsen och mötesplatsen i Håbo under två mässdagar.

Men efter att ha genomför Håbomässan i tre år har vi valt att inte arrangera Håbomässan 2020.
Vi har tyvärr inte fått den utveckling vi önskat när det gäller antal utställare och mässbesökare. 

Det är tråkigt då vi känner att Håbo kommun behöver en mötesplats där lokala företag får möjlighet att visa upp sin verksamhet på hemmaplan. 

Vi har tagit till oss av den feedback vi fått av utställarnas enkät, så får vi se om vi kan göra ett annat upplägg i framtiden och då eventuellt sätta upp mässan igen.
 

Med Vänliga Hälsningar

EnköpingsExpo
1111