Enköping utvecklas när människor möts.

Välkommen till Mässfrukosten - Enköpingsmässan

Den 7:e Enköpingsmässan genomförs den 20-21 april 2018 i Idrottshuset och du är välkommen på en Mässfrukost där nyheterna presenteras!

Är du företagare, representant för en organisation eller politiskt parti? Är du från offentlig sektor, såsom kommun, stat eller landsting eller representerar du statligt eller kommunalt bolag/verk? 

Då är du välkommen till Enköpingsmässans mässfrukost!

Vi återkommer med tid och plats för mässfrukosten inför 2018-års mässa. 

Vi bjuder på kaffe/te, macka och juice, samt berättar om Enköpingsmässan 2017, resultatet från utställarenkäten samt alla nyheter kring Enköpingsmässan 2018.

Vi avslutar träffen med att öppna bokningen av monterplatser. Av erfarenhet från tidigare mässfrukostar kommer vi som vanligt att lotta turordningen för att få boka. Allt för att undvika vassa armbågar och trängsel.
1012
1095
1126