Enköping utvecklas när människor möts.


     


Mässinformation A till Ö - Håbomässan

Du som utställare har säkert många frågor som rör ditt deltagande på Håbomässan? Här har vi sammanställt en hel del saker, i bokstavsordning, som ger en hel del svar!

Mässinformation – Från A till Ö

Adress

Gods som skickas till/från Bålsta ishall (mässhallen) kan bara kvitteras ut av dig eller din personal. Personal tillhörande ishallen eller EnköpingsExpo har ingen möjlighet att hantera detta.

Besöks- och leveransadress:

Bålsta ishall

Badhusvägen 1

746 32  Bålsta

 

AfterMäss

Du som bokat AfterMässbiljetter är välkommen till Bowl Room, genom uteområdet mittemot ishallen. Adress; Centrumgränd 5. AfterMäss öppnar med Drop-In direkt efter mässan stänger på fredagen kl 17.00. Vi äter ca 18.30-tiden. Dina biljetter delas ut till din monter under fredagen. Köpta biljetter återlöses ej av EnköpingsExpo och det är endast förköp som gäller.

Avfall

Under torsdagens byggdag för utställarna, lägger du allt avfall utanför stora porten vid ishallens södra sida (där ismaskinen kör in). Avfall som uppstår då du river din monter måste du ta ut ur hallen innan du lämnar mässan. Re:Turn källsorterar allt avfall. Utställare får av säkerhetsskäl inte placera avfall i gångarna eller i nödutgångarnas omedelbara närhet, utan allt måste ut på anvisad plats omgående. Då mässan är öppen används de soptunnor som är utplacerade i mässhallen.

Belysning

Mässhallen erbjuder mycket god grundbelysning. Vill du ha spotlights i din monter, bokar du det genom att besöka www.dinmonter.se, välj Håbomässan.

Bevakning

EnköpingsExpo har ronderande väktare i mässhallen, kväll/natt till fredag och kväll/natt till lördag.

Boka monter för nästa års mässa redan nu!

Du kan under årets mässa boka din monter för nästa års mässa. Mer information och bokningsblankett kommer att finnas i din monter under mässan. 

El

I varje monter dras det fram ett jordat grenuttag, 230V max 1000W. Önskar du högre kapacitet bokar du det via www.dinmonter.se, välj Håbomässan.

Exponeringsprodukter

Vid behov av Roll Up, broschyrställ, mässväggar med print, printade tygväggar, affischer, broschyrer, foldrar m.m. kontaktar du EnköpingsExpo för pris, demo och leveranstid, info@enkopingsexpo.se

Försäkringsskydd

Det är viktigt att ni har rätt försäkringsskydd under mässan. EnköpingsExpo tar inget ansvar för utställarnas egendom.

Gods

Se Adress

Golv

I varje monter läggs en svart/grå heltäckningsmatta. Vill du ha annan färg, kan detta hyras på www.dinmonter.se välj Håbomässan.

Högtalare

Ni får inte använda ljud- eller ljusanläggning som kan störa övriga utställare eller besökare. Upplever du att något är störande kan ni kontakta Mässreceptionen.

Inflyttning

Torsdag den 16 maj kl 08.00 – 18.00 sker all inflyttning och din monter ska ställas i ordning. Ingen inflyttning får ske fredag morgon utan medgivande från EnköpingsExpo. Om du kör fram med bil för att lasta av gods, flytta bilen innan du transporterar in godset i mässhallen. Använd den södra lastporten (där ismaskinen körs in i hallen).

Information

Mässreceptionen är öppen torsdag 16 maj kl 08.00 – 18.00 samt under mässans öppettider.

Internet

EnköpingsExpo samarbetar med Lidén Data, som installerat ett kraftfullt trådlöst nätverk (WiFi) i mässhallen. Detta kan nyttjas utan extra kostnad av utställarna. 

Monterservice

Personal från EnköpingsExpo och Compass Fairs (som bygger mässhallen, drar el, lägger mattor, monterar spotlights m.m.) kommer att finnas på plats under torsdagens byggdag. Det kommer att finnas ett begränsat lager av spotlights, möbler, väggar m.m. att hyra på plats, till ett pris som är 30% högre än om du bokar innan mässan, via www.dinmonter.se. Se Möbler eller Belysning för mer info. EnköpingsExpo fakturerar allt du hyrt efter mässan. I Mässreceptionen kan du under torsdagen hämta dubbelhäftande tejp som är godkänd att använda på monterväggarna. I receptionen finns även upphängningsöglor för monterväggarna som du kan hänga tavlor i m.m. Vid frågor rörande el, mattor, möbler, och andra tekniska frågor kan du kontakta Mässreceptionen. Vi uppmanar dig att ta med verktyg, sax, en pall att stå på m.m. för att göra ditt monterbyggande smidigare.

Monterväggarna

Monterväggarna är plastlaminerade MDF-skivor, 3 mm tjocka och vita. Ingen åverkan får göras på väggarna och all tejp måste avlägsnas innan du lämnar din monter lördag kl 16.00. Du får inte använda häftpistol, spik, skruv m.m. Rengöring och/eller reparation av skadade vita väggar kostar 300 kr/vägg och för färgade väggar 600 kr/vägg. Se Monterservice för information om tejp m.m. Totalhöjden på monterväggarna är 250 cm. Vill du ha annan färg på väggarna kan du boka det på www.dinmonter.se

Möbler

Behöver du möbler i din monter, kan dessa hyras via www.dinmonter.se. Välj Håbomässan.

Parkering

Parkeringarna i anslutning till Bålsta ishall är avsedda för besökare till mässan och utställare ombeds nyttja parkeringar på anslutande gator. Med bra parkeringsmöjligheter för besökarna får vi bra fart i mässhallen, så vi ber dig att gå ett par hundra meter och lämna de närmaste ytorna fria för våra besökare! EnköpingsExpo ber dig respektera dessa parkeringsanvisningar och vi tar heller inget ansvar för felparkerade bilar. Följ därför de anvisningar och skyltar som finns.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus

Servering

Mässcaféet ligger centralt i mässhallens och där serveras ”fika” under mässans öppettider samt under torsdagen. På mässans uteområde finns en grill som serverar varm mat. Vill du ha en faktureringslösning? Kontakta Bowl Room, 0171-59 300.

Sociala medier

Dela Håbomässan på Facebook och Instagram! Ta ett foto och dela det på Instagram eller gör en statusuppdatering på Facebook. Glöm då inte att alltid lägga till vår hashtag #håbomässan och hjälp till att sprida Håbomässan på nätet. Det vinner alla på!

Städning

Utställare ansvarar för att det egna avfallet hamnar på anvisad plats (se Avfall) och de ansvarar även för all städning i sin egen monter. EnköpingsExpo städar gångar och allmänna utrymmen torsdag och fredag kväll. Städning av din monter torsdag och/eller fredag kväll kan beställas på www.dinmonter.se välj Håbomässan.

Säkerhet

Nödutgångarna får inte blockeras och Räddningstjänstens krav på fri väg är bindande. EnköpingsExpo gör löpande kontroller under mässan och deras direktiv måste följas. Utställare får bara arbeta i sin egen hyrda yta och inte blockera gångar, entré eller utrymningsvägar. I övrigt, se Bevakning.

Toalett

Håbomässans toaletter hittar du i bakkant på mässhallen.

Utflyttning

Mässan stänger lördag den 18 maj kl 16.00. Kl 16.01 skall utflyttning påbörjas, dvs rensa väggar och profiler från tejp, linor m.m. och töm montern på allt som är ditt. Montern måste tömmas då mässan stänger, dvs det går inte att vänta någon timme. Hyrd utrustning via dinmonter.se skall lämnas kvar. Det är förbjudet att påbörja rivning eller utflyttning av montern innan kl 16.00 och det gäller samtliga utställare inomhus och utomhus. EnköpingsExpo kan utfärda ett vite om 3 000 kr för tjuvstart.

WiFi

Se Internet

Åldersgräns

Mässan har ingen åldersgräns utan den är öppen för alla, dvs hela familjen!

Öppettider

Torsdag 16 maj                           08.00 – 18.00 Byggdag för utställare

Fredag 17 maj                             08.00 – 10.00 Mässentrén öppen för utställare

Fredag 17 maj                          10.00 – 11.00 Mässan öppen endast för biljettinnehavare (VIP)

Fredag 17 maj                             11.00 – 17.00 Mässan öppen för allmänheten – Fri entré

Fredag 17 maj                             12.30 – 12.35 Mässan invigs av Liselotte Grahn Elg

Fredag 17 maj                             17.01 – 22.00 AfterMäss, endast för biljettinnehavare

Lördag 18 maj                             08.00 – 10.00 Mässentrén öppen för utställare

Lördag 18 maj                             10.00 – 16.00 Mässan öppen för allmänheten – Fri entré

Lördag 18 maj                             16.01 – Mässan rivs 

Varmt välkommen till Håbomässan!

EnköpingsExpo AB

www.enkopingsexpo.se

info@enkopingsexpo.se

1111
1114
1121