Enköping utvecklas när människor möts.

Mässmagasinet - Enköpingsmässan

Enköpingsmässans officella tidning och mässkatalog.

Mässmagasinet är en 24 sidors fullmatad tidning som ger dig all tänkbar information om Enköpingsmässan.

Mässmagasinet produceras av EnköpingsExpo och totaldistribuerades som bilaga med Enköpings-Posten i ca 23 000 exemplar till alla hushåll i Enköpings kommun drygt en vecka innan mässan öppnar.

I den kan du bl.a. läsa om några av mässans utställare, se hålltider och självfallet ett mittuppslag med en hallkarta och komplett utställarlista, inkluderat uteområdet. Mässmagasinet finns även i tidningsställ hos våra partners, samt vid entrén till mässan i Idrottshuset, ca 2 veckor innan mässan öppnar.1012
1092
1098