Enköping utvecklas när människor möts.

EnköpingsExpo genomför en mässutbildning - Håbomässan

Att ställa ut på en mässa är för många en ny erfarenhet och det är viktigt att göra saker i rätt ordning för att du som utställare ska få ut det bästa av mässan. Därför arrangerar vi en mässutbildning för de som bokat en monter.

Utbildningen är kostnadsfri för de som bokat en monter på Håbomässan eller Enköpingsmässan 2018. Vi går igenom planering, förberedelse, genomförande och uppföljning kring ett mässdeltagande.

Vi genomför två identiska pass, där du kan välja den tid som passar dig bäst. Vi återkommer om tid och plats för 2018-års utbildningar.

Anmäl dig genom att klicka HÄR. Vg ange vilken utbildning du vill gå på (tid & plats), namn på de som kommer, företag och telefonnummer. Får du förhinder kan du avanmäla dig senast 5 dagar innan utbildningen startar. Därefter är anmälan bindande. Anmäld deltagare som inte kommer, debiteras en sk "No-Show"-avgift om 300 kr + moms.

För dig som inte bokat monteryta på någon av våra mässor 2018, men ändå vill gå på utbildningen, kostar det 300 kr/person + moms. Priset inkluderar utbildning samt kaffe och macka.

Syftet med utbildningen är att möta den vision vi har med mässan, nämligen:

"Håbomässan ska ge besökarna den bästa upplevelsen, 
samtidigt som utställarna ska erbjudas den bästa mötesplatsen!"

Nedan ser du en bild från utbildningen 2016 och den monter som ställdes upp i utbildningslokalen, som var Åsenstugan i Enköping. 

1111
1114
1123