Enköping utvecklas när människor möts.

Tack för ditt svar

Vi återkommer med utvärderingen i november och vidare information.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta 
Petri Suomela
petri@enkopingsexpo.se
mobil 070-781 11 08
1090
1146